Články, rozhovory

icon Diskuse na serveru Jobpilot.de - nejzajímavější příspěvky

Diskusní skupiny na serveru Jobpilot.de jsou rozděleny podle svého zaměření pro studenty, uchazeče o zaměstnání apod. V každé z nich se najdou témata, která mnoho uživatelů zaujmou a o kterých se bouřlivě diskutuje. V sekci pro studenty je to například problematika volby vhodného studijního…

Příspěvky na vzdělání zvyšují loajalitu zaměstnanců

icon Příspěvky na vzdělání zvyšují loajalitu zaměstnanců

Dnes již většina zaměstnavatelů uznává, že pokud si chtějí udržet…

Hodnocení výsledků školení ve třídě

icon Hodnocení výsledků školení ve třídě

Jak mohou vedoucí pracovníci zjistit, zda se školení vyplatilo a zda byly…

E-learning jako metoda úspory nákladů na školení

icon E-learning jako metoda úspory nákladů na školení

E-learning, který poskytuje možnost intenzivního školení více zaměstnanců…

E-learning nevyvolává nepříjemné vzpomínky na školu.

icon E-learning nevyvolává nepříjemné vzpomínky na školu.

Vedení hotelu Tontine (Velká Británie) přešlo od výjezdních školení…

Důvody celoživotního vzdělávání

icon Důvody celoživotního vzdělávání

Autor se v článku zabývá důvody, které člověka vedou (nebo by měly vést) k…

Příspěvky na vzdělání zaměstnanců zvyšují konkurenceschopnost organizace

icon Příspěvky na vzdělání zaměstnanců zvyšují konkurenceschopnost organizace

Jestliže zaměstnavatel nabízí úhradu nebo částečné krytí výdajů na školení…

Výpis 34723484 z celkem 3493