Články z oblasti vzdělávání a poradenství

Labyrint - projekt celoživotního vzdělávání

Pro mnoho lidí jsou vzdělávání a rozvoj spojeny pouze s návštěvou školy nebo kurzů. Mnoho dalších…

Jak maximálně využít investice do školení zaměstnanců?

Všechny firmy snižují platy, propouštějí zaměstnance a vůbec se snaží všemi možnými způsoby snížit…

Vypěstujte si své vedoucí pracovníky

Úspěch každé organizace je přímo úměrný kvalitě vedoucích pracovníků. Přestože je vedoucích všude…

Příspěvky na vzdělání zvyšují loajalitu zaměstnanců

Dnes již většina zaměstnavatelů uznává, že pokud si chtějí udržet talentované, kvalifikované a…

Hodnocení výsledků školení ve třídě

Jak mohou vedoucí pracovníci zjistit, zda se školení vyplatilo a zda byly splněny stanovené cíle?…

Jak vybudovat strategii vzdělávání vedoucích pracovníků

Efektivitu vzdělávání vedoucích pracovníků nejvíce omezuje množství organizačních překážek, ale také…

Školení, které přináší výsledky

Aby bylo školení účinné, musí být zajímavé a…

Co dělat, aby bylo školení pro studenty přitažlivější a efektivnější

Mnoho lidí se rádo učí, ale nesnášejí školení. Článek popisuje způsoby a metody výuky, které vedou k…

Jak si počínat ve funkci vedoucího školení

V současné době se ve světě podnikání stalo školení často používaným pojmem. Jeho synonymy jsou…

Výpis 10721080 z celkem 1081