Rok 2016 očima zaměstnanců: Finanční situace firem se zlepší, budou chybět lidé

Ilustrační snímek

Čeští zaměstnanci vstupují podle výsledků nejnovějšího průzkumu Workmonitor společnosti  Randstad do nového roku s optimismem. Více jak polovina věří v pozitivní vývoj ekonomické situace v zemi, tři čtvrtiny jsou přesvědčeny, že si v roce 2016 po finanční stránce polepší i jejich firma. Největší výzvou se pro zaměstnavatele stane nalezení kvalitních kandidátů.

Zhoršení ekonomické situace v ČR v průběhu roku 2016 se obává 45 % pracujících, v její zlepšování věří 53 %. Při srovnání výsledků průzkumu Randstad Workmonitor z předchozích tří let je patrné, že optimismus zaměstnanců roste. Výrazný posun pozitivním směrem vidíme zejména vůči konci roku 2014, kdy byla o příznivém vývoji přesvědčena pouhá třetina všech zaměstnaných Čechů. Rozdíl je ale znát také při pohledu na čísla z loňska, kdy v lepší budoucnost doufalo jen 43 % respondentů.

Dobrou náladu zaměstnanců odráží i to, jak se daří jim samotným a společnostem, ve kterých pracují. Dvě třetiny Čechů se v průzkumu Randstad Workmonitor shodly, že si jejich zaměstnavatel ve srovnání s předchozím rokem polepšil. Podle názoru 74 % jejich firmu nejpříznivější časy teprve čekají a jsou přesvědčeni, že v roce 2016 se jí po finanční stránce povede ještě lépe než loni.

„Mnoho firem se rozrostlo a rozšířilo podnikání. Zejména výrobní, logistické a automotive společnosti výrazně navýšily produkci a nabíraly hodně nových zaměstnanců. Tento trend bude v roce 2016 pokračovat. To je pozitivní zpráva jak pro ty, kdo hledají práci, tak pro podnikatele samotné. Ti se ovšem musí připravit na pokračující nedostatek lidí napříč obory a vzděláním. Zároveň se přiostří konkurenční boj o pracovníky se stejným profilem v lokalitách, kde jsou soustředěny firmy s podobným výrobním programem,“ říká Hana Púllová, ředitelka personální společnosti Randstad a dodává: „Letos se zaměstnavatelé navyšování základní mzdy již nevyhnou.“

Vrásky na čele tak letos většině společností nebudou dělat finance, ale spíše nouze o kvalitní zaměstnance, které k dalšímu růstu a vývoji nutně potřebují. Podle poloviny pracujících už teď jejich zaměstnavateli chybí talenty a 58 % nemá nejmenší pochyby, že v budoucnu se tento problém ještě výrazněji prohloubí.

Klesající nezaměstnanost a nedostatek kvalitních kandidátů se postupně začínají promítat i do požadavků a očekávání lidí na výši platu. Více jak třetina zaměstnanců koncem roku počítala se zvýšením mzdy a 47 % se alespoň těšilo na jednorázový bonus či odměnu.

„S prohlubující se „talentovou krizí“ požadavky pracovníků na ohodnocení zcela jistě porostou. Ztráta šikovného specialisty může zaměstnavatele stát v důsledku víc, než navýšení jeho mzdy či benefitů, proto se dá předpokládat, že těm nejschopnějším budou firmy vycházet vstříc,“ dodává Púllová.

***

O průzkumu Workmonitor společnosti Randstad:

Průzkum Workmonitor společnosti Randstad byl poprvé publikován v Nizozemsku v roce 2003, následovalo jeho uvedení v Německu a nyní již zahrnuje 32 zemí po celém světě, pokrývá Evropu, Asii i Ameriku. Randstad Workmonitor vychází čtyřikrát do roka a jeho výsledky odráží lokální i globální trendy v oblasti mobility. Ty je možné díky pravidelnosti průzkumu sledovat v průběhu času. Workmonitor mobility Index měří postoj a očekávání zaměstnanců z hlediska změny zaměstnavatele nebo práce v průběhu následujících šesti měsíců. Kromě mobility sleduje spokojenost zaměstnanců a jejich osobní motivaci. Součástí každého průzkumu je i sada tematických otázek, které zkoumají současné trendy. Výsledná data tak poskytují komplexní vhled do aktuální situace na trhu práce.  Kvantitativní studie je prováděna prostřednictvím on-line dotazníku u populace ve věku 18-65 let, pracující minimálně 24 hodin týdně v placeném zaměstnání (nezahrnuje osoby samostatně výdělečně činné). Minimální velikost zkoumaného vzorku je 400 respondentů za každou zemi, pro průzkum je využíván Survey Sampling International (SSI) panel. Dotazování pro tuto vlnu Randstad Workmonitor průzkumu proběhla v období 1.11. – 28.11. 2015.

Zdroj: Tisková zpráva společnosti Randstad

Články v sérii

Aktuální

Rok 2016 očima zaměstnanců: Finanční situace firem se zlepší, budou chybět lidé

Aktuální

Průzkum: Rok 2017 očima zaměstnanců