Zaměstnanec a pracovní úraz - některé důsledky se hojí déle než samotné zranění