Zaměstnanci Equa bank opět pomáhali neziskovým organizacím

U příležitosti 4. výročí působení na českém trhu uspořádala Equa bank 2. Dobrovolnický den. Zúčastnilo se ho přes 70 dobrovolníků včetně nejvyššího vedení banky a celkem pomohli šesti neziskovým organizacím po celé České republice. Celkem dobrovolníci odpracovali přes 250 hodin a poskytli neziskovým organizacím peněžité a věcné dary v hodnotě přes 35 tisíc korun.

Dobrovolnický den se stal nedílnou součástí našich aktivit v oblasti společenské odpovědnosti. Během Dobrovolnického dne dáváme příležitost všem zaměstnancům přispět na dobrou věc, a to jak finančně, tak svou prací. Pracovních aktivit se zúčastnilo přes 70 dobrovolníků, což tvoří přibližně 11 % všech našich zaměstnanců. Ostatní zaměstnanci mohli přispět finančně, např. v rámci charitativní tomboly, která je nedílnou součástí našich každoročních oslav narozenin, nebo do zaměstnaneckého charitativního fondu,“ říká Markéta Dvořáčková, ředitelka PR a interní komunikace Equa bank.

V Praze se dobrovolníci zapojili do úprav veřejného prostoru v rámci projektu Přístav 18600, pomohli Centru integrace dětí a mládeže s úklidovými pracemi a přípravou pískoviště pro děti a v dětském stacionáři Dům tří přání, který již přes deset let pomáhá ohroženým dětem a jejich rodičům, se podíleli na kultivaci zahrady, vymalovali prostory zařízení a zapojili se do úklidových prací.

Do 2. Dobrovolnického dne se významnou měrou zapojili i zaměstnanci Equa bank v regionech. Pro Sdružení Neratov uspořádali sbírku šatstva, v Mateřské škole Eliška v Opavě pomáhají s přípravou sportovního dne, který se uskuteční 1. října 2015, a kolegové z jihomoravského regionu finančně přispěli na projekt Překonej sám sebe, který si klade za cíl šířit osvětu problematiky o roztroušené skleróze mezi pacienty a širokou veřejností.

Zaměstnanci Equa bank opět pomáhali neziskovým organizacím