Rozhovor s Marií Švachovou

Čím se LogicaCMG zabývá?

LogicaCMG je předním dodavatelem a provozovatelem IT řešení, konzultační firma a systémový integrátor. Naši zákazníci působí v sektorech telekomunikací, energetiky, finančních služeb, průmyslu a veřejné správy.

Kolik máte zaměstnanců ve střední a východní Evropě  a celkově ve světě?

Celosvětově zaměstnáváme 21 000 zaměstnanců. V regionu střední a východní Evropy s pobočkami v Praze, Plzni, Brně, Bratislavě a Budapešti pracuje více než 550 lidí.

Využíváte Temporary Help firem?

Ano, příležitostně, zejména v období dovolených zaměstnáváme prostřednictvím těchto společností studenty VŠ.

Kde spatřujete hlavní nedostatky dodavatelských firem – náborových agentur?

V minulosti jsem se setkala i s agenturami, které ve snaze dosáhnout maximálního množství umístěných uchazečů podceňují kvalitu výběru. Nesnaží se pochopit potřeby klientů, poznat jejich pracovní klima, firemní kulturu a tím posoudit vhodnost kandidátů pro obsazovanou pracovní pozici. Dodavatelské společnosti, se kterými spolupracujeme, do této kategorie nepatří.  Snažíme se poradenské společnosti pečlivě vybírat a udržovat s nimi dlouhodobé partnerské vztahy.

Jaký má vaše společnost systém hodnocení, rozvoje a vzdělávání zaměstnanců?

Naše společnost používá interní systém pro profesní rozvoj, řízení pracovního výkonu a hodnocení zaměstnanců. Tento systém definuje sedm stupňů kariéry, z nichž každý reprezentuje určitou míru samostatnosti, zodpovědnosti a náročnosti. Každý zaměstnanec se nachází na některém ze stupňů  na základě výsledků práce a hodnocení výkonu za předcházející období.

Za účelem zlepšení výkonu a tím i postupu v kariérním rámci se každý zaměstnanec podílí na stanovení osobních cílů a vytvoření plánu profesního rozvoje. Od tohoto plánu se odvíjí výběr typu školení a vzdělávacích společností.

Pro zaměstnance zejména na pozicích konzultantů organizujeme rozvojová Assessment Centra. Na základě doporučení, které zaměstnanec z AC získá, může lépe plánovat další rozvoj.  

Kolik přibližně ročně Logica přijme lidí?

V loňském roce jsme přijali více než 150 uchazečů na pozice konzultantů, vedoucích projektů, programátorů, …  

Jak se vám daří vaše zaměstnance udržet?

Našim zaměstnancům nabízíme práci v perspektivním oboru s nejmodernějšími technologiemi.  Snažíme se jim vytvořit příjemné pracovní prostředí s možnostmi dalšího profesního růstu a vzdělávání.

Pravidelně zjišťujeme spokojenost a motivaci zaměstnanců prostřednictvím motivačních auditů. Závěry auditu nám umožňují navrhovat taková opatření, která zvýší výkonnost zaměstnanců, jejich identifikaci s firmou a spokojenost v ní.          

Jak se vám daří shánět IT specialisty a jak ostatní profese?

Za poslední dva roky se situace na trhu práce v IT velmi změnila. Zatímco před dvěma roky bylo velmi problematické najít např. kvalifikované senior programátory se znalostí vývoje aplikací v jazyce C++ na Unixu, nyní se k nám hlásí mnohem větší množství lidí s těmito zkušenostmi.

V loňském roce k nám nastoupilo přibližně 48% uchazečů na základě doporučení zaměstnanců. Jako jeden z benefitů nabízíme zaměstnancům „Program podpory náboru zaměstnanců“.  Po splnění podmínek tohoto programu může zaměstnanec získat za doporučení uchazeče zvláštní finanční odměnu. Prostřednictvím tohoto programu se nám daří obsazovat i velmi náročné pozice. 

36% zaměstnanců k nám nastoupilo prostřednictvím spolupráce s poradenskými společnostmi a 16% na základě inzerce a veletrhů pracovních příležitostí.

Jaké používáte metody výběrového řízení?

Při náboru zaměstnanců se snažíme využít celé škály metod od analýzy CV,  kombinovaného personálního pohovoru s behaviorálními otázkami, referencí, dotazníku pro uchazeče, pohovorů nebo testů zjišťujících odbornou způsobilost  uchazeče a u některých pracovních pozic zařazujeme Assessment centra nebo psychodiagnostiku.  

Domníváte se, že školy „produkují“ dostatečné množství absolventů a jsou dobře připraveni pro začlenění do pracovního procesu?

Některé volné pracovní pozice v LogiceCMG byly určeny i pro čerstvé absolventy VŠ. Naše  zkušenost  s začleněním absolventů do pracovního procesu je pozitivní.

Jsem přesvědčená, že současný student má dostatek příležitostí, jak se na budoucí kariéru připravit již v průběhu studia na VŠ. Záleží, jak dokáží těchto příležitostí využít. Díky mezinárodním studentským organizacím mohou studovat  v zahraničí, zúčastnit se stáží, načerpat zkušenosti při krátkodobých pracovních pobytech. Některé společnosti nabízejí studentům tzv. Stínový program, který umožňuje studentovi sledování určitého zaměstnance po celou pracovní dobu i při jednání s klienty.     

Jaké používáte pracovní servery pro nábor pracovníků?

Nejčastěji využíváme stránky jobs.cz 

Jaké školení, které jste poslední dobou absolvovala vás zaujalo?

Zúčastnila jsem se kurzu „HR Management“ zaměřeného na moderní metody v oblasti lidských zdrojů. Jednalo se o několik bloků tematických přednášek a seminářů, které se soustředily na jednotlivé oblasti řízení lidských zdrojů. Nejvíce mě zaujal seminář na téma „Efektivní komunikace“.  

Děkuji za rozhovor Jan Turek