Množství pracovních míst ve výrobě stále stoupá, firmy budou muset reagovat na změny pracovního trhu