Huisman pokračuje ve firemním dobrovolnictví. Zaměstnanci pomáhali v charitě Frýdek-Místek

Zaměstnanci společnosti Huisman, která vyrábí ropné vrtné soupravy, pozemní a námořní jeřáby nebo pokládkové systémy, vyrazili v rámci firemního dobrovolnictví do frýdecko-místecké Charity a podíleli se na výmalbě společenských prostor a chodby centra denních služeb pro dospělé a klubovny nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Spolupráce s Charitou Frýdek-Místek trvá již od roku 2010.

Šestice zaměstnanců českého závodu Huismanu malovala prostory Denního centra Maják, které využívají dospělé osoby s chronickým psychickým onemocněním nebo lehkým mentálním postižením. Malířská práce probíhala také v Klubu Nezbeda. Pomoc a podporu tady nacházejí děti a dospívající ohroženi rizikovým způsobem života. Jedná se o službu sociální prevence. Huisman pomáhal během léta rovněž na akci „Po stopách Rychlých šípů“. Desítky dětí si užily zábavné odpoledne a plnily zajímavé úkoly zaměřené na odvahu, šikovnost a hlavolamy.

Sviadnovská společnost dlouhodobě podporuje místní neziskové organizace, nadace a obecně prospěšné projekty. Spolupráce s Charitou Frýdek-Místek trvá již od roku 2010. Huisman každý rok podpoří několik projektů včetně benefičních koncertů, Aukce výtvarných děl nebo akcí pro děti. Výtěžky z akcí využila nezisková organizace na dobudování Centra odlehčovacích služeb, Poradenského centra nebo na zakoupení zdravotních pomůcek pro klienty.

Katolická farní Charita Místek byla založena arcibiskupem olomouckým 20. ledna 1992. V roce 1996 došlo ke sloučení místecké a frýdecké Charity a vznikl tak subjekt Charita Frýdek-Frýdek. Organizace působí hlavně ve frýdecko-místeckém a frýdlantském regionu. Poskytuje profesionální sociální, zdravotní a poradenské služby lidem, kteří se ocitli v obtížné osobní, rodinné, sociální nebo zdravotní situaci.

Huisman pokračuje ve firemním dobrovolnictví. Zaměstnanci pomáhali v charitě Frýdek-Místek

O společnosti Huisman

  • Společnost Huisman je specialista v konstrukčním navrhování a výrobě „hi-tech“ strojírenských výrobků s vysokou přidanou hodnotou.

  • Mezi produkty firmy patří ropné vrtné soupravy, pozemní a námořní jeřáby, zařízení pro pokládání potrubí v moři a další.

  • Výrobky společnosti Huisman míří výhradně na export do celého světa. Zařízení ze Sviadnova je možné vidět například v Mexickém zálivu, u pobřeží Afriky, na amerických ropných polích, v západní Austrálii nebo v Hongkongu.

  • Ve spolupráci se společností SAAB Czech společnost Huisman vyvinula simulátor vrtné soupravy pro zaškolování vrtařů.

  • Společnost je členem nadnárodní skupiny Huisman, která je světovou špičkou v oboru a působí v 6 zemích po celém světě. Centrála společnosti je v Nizozemí.

  • Společnost Huisman působí ve Sviadnově od roku 1997. V České republice firma zaměstnává 700 pracovníků. Celá skupina Huisman má 2 800 zaměstnanců.

  • Ve Sviadnově se nachází moderní konstrukční a vývojové centrum, ve kterém pracuje 120 techniků. Technici pracují v mezinárodních týmech a jsou v kontaktu se světovou technickou špičkou.

  • V posledních dvou letech prošel areál společnosti ve Sviadnově rozsáhlou modernizací za více než 500 mil. Kč. Firma vystavěla moderní vývojové a konstrukční centrum, montážní halu a několik dalších staveb.

  • Firma úzce spolupracuje s VŠB-TU Ostrava a středními technickými školami v Moravskoslezském kraji.