Foxconn úspěšně završil projekty zaměřené na vzdělávání zaměstnanců

Společnost Foxconn na konci srpna 2015 dokončila dlouhodobé projekty zaměřené na vzdělávání pracovníků firmy na různých pracovních pozicích. Oba projekty byly financovány z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Vzdělávání se zaměřením na specifické dovednosti pracovníků oddělení výroby, logistiky, kvality nebo IT je součástí dlouhodobě strategie společnosti Foxconn.

Zaměstnanci v rámci obou projektů, které byly přizpůsobeny personálnímu obsazení společností Foxconn CZ a Foxconn Technology CZ, byli zařazeni do kurzů zaměřených na prohloubení technologických znalostí v jejich oboru. Podobné kurzy nám také pomáhají srovnávat odbornost jednotlivých pracovníků,“ uvedla Jitka Kratochvílová, personální ředitelka společnosti.

Projekt “Rozvoj projektu specifického vzdělávání společnosti Foxconn Technology CZ s.r.o.” registrační číslo CZ.1.04/1.1.04/B300098 firma zahájila v lednu 2014. Celkem 27 kurzů, zaměřených na různé oblasti IT, rozvoj tzv. měkkých dovedností a znalosti z oblasti kvality, úspěšně absolvovalo 253 pracovníků společnosti. Firma si díky projektu zajistila dostatečnou stabilitu personálního obsazení školených pracovních pozic.

Semináře a kurzy zahrnuté do vzdělávacího projektu „Rozvoj projektu specifického vzdělávání společnosti FOXCONN CZ s.r.o.“ registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/B3.00028 byly zaměřeny na prohlubování znalostí pracovníků v oblasti IT a elektroniky. Kromě předávání oborových informací se školitelé věnovali také zvyšování motivace zaměstnanců k dosažení vyšší odbornosti a odbourávání možných bariér, které brání pracovníkům ve zvyšování jejich kvalifikace a s ním spojeného dalšího profesního růstu. Společnost zrealizovala pro své zaměstnance 30 kurzů, které dokončilo celkem 302 absolventů z oddělení výroby, tréninku, logistiky, kvality a dalších oddělení.

V průběhu projektu jsme také úspěšně vytvořili ve spolupráci s externími odborníky novou podobu našich interních školení. Zaměřili jsme se také na problematiku odstraňování rezerv a neefektivních procesů z výroby,“ dodala Jitka Kratochvílová.

Společnost Foxconn je v České republice dlouhodobě oceňována v oblasti zaměstnanosti. V letošním ročníku Sodexo Zaměstnavatel roku získala druhé místo v kategorii do 5000 zaměstnanců a její dceřiná firma Global Logistics Solutions byla oceněna jako „Progresivní zaměstnavatel Pardubického kraje“.

O Foxconnu

Společnost je v České republice zastoupená od 18. května 2000 jako regionální základna Foxconnu pro Evropu, Blízký východ a Afriku. Foxconn Global Services Division je obchodní jednotka společnosti Foxconn, která nabízí komplexní služby v oblasti záručních a pozáručních oprav pro své zákazníky. Více informací o společnosti naleznete na www.foxconn.cz.