5 chyb, které vás vyřadí při pracovním pohovoru

Zuzana Lincová, ředitelka pracovního portálu Profesia.cz

Přijímací řízení je stresující záležitost, a často o získání vysněné práce rozhodne drobnost, kterou je možné snadno eliminovat. Pokud nejste „přestupoví rutinéři“, měli byste se na pracovní pohovor důkladně připravit. Už to, že projdete prvním sítem k osobnímu pohovoru, vás stojí určité úsilí – je třeba vyhledat potenciálního zaměstnavatele, poslat kvalitně zpracovaný životopis a zaujmout.

Zuzana Lincová, ředitelka pracovního portálu Profesia.cz, identifikuje chyby, jichž se uchazeči o práci v pohovorech často dopouštějí.

Nepřipravenost kandidáta

Předtím, než na pohovor vyrazíte, nastudujte si veškeré dostupné informace o společnosti, její firemní kultuře i o pracovní pozici, o kterou se ucházíte. Pokud nejste v daném oboru úplně doma, snažte se získat alespoň rámcový přehled, včetně znalosti výrobků nebo služeb dané firmy a její pozice vůči konkurenci. Nejlepším zdrojem je internet, každá společnost má své webové stránky. „Nebojte se ptát – dokážete tak svou angažovanost a zájem,“ upozorňuje Zuzana Lincová. „Nepokládejte ale zbytečné otázky, na místě je zajímat se o věci, které se týkají přímo dané pracovní pozice.“

Pozor na základní pravidla slušnosti

Zní to jako zbytečnost, ale nezapomeňte pozdravit a představit se. Dostavte se na pohovor dostatečně včas, příliš velký předstih ale také není žádoucí. Pokud přijdete na poslední chvíli, sami sebe vystresujete a zpoždění bude signálem, že jste se spolehlivostí na štíru. O úspěšnosti občas rozhodují nečekané věci – arogantní chování k recepční, ostatním čekajícím kandidátům, přílišná hlučnost nebo nedostatky v hygieně už diskreditovaly mnoho kandidátů. Jednoznačnou stopku vystaví také nevhodný slovní projev – používání neslušných nebo dokonce vulgárních výrazů, ale i nepřiměřeně emotivní reakce.

Důležitý první dojem

Nepodceňujte v žádném případě první dojem, většina personalistů si ho vytvoří během pár minut a často není možné jej napravit. Důležitou roli hraje nejen co říkáte, ale také jak to říkáte a jste-li přesvědčiví. Tón hlasu, řeč těla, způsob podání ruky, neverbální komunikace, ale také oblečení – to vše přispívá k celkovému dojmu. Oblečení přizpůsobte pozici, o kterou se ucházíte – měli byste působit vkusně, upraveně a zodpovědně.

Dejte pozor na to, abyste nepůsobili příliš suverénně nebo naopak hodně nejistě. Zdravé sebevědomí je nutné, jakýkoliv náznak arogance je však problém. „Věřte si, nevystupujte jako hromádka neštěstí, snažte se udržovat oční kontakt, projevte zájem o to, co vám protějšek říká. A nezapomeňte na úsměv, pomůže překonat počáteční rozpaky,“ radí Zuzana Lincová.

Překrucování faktů nebo přímo lhaní

Potřebujete prokázat svou jedinečnost a způsobilost pro danou pozici, ale v žádném případě si při pohovoru nevymýšlejte – chlubte se pouze schopnostmi a znalostmi, které skutečně máte. Většinou se znalosti prověřují v praxi a lež vyjde brzy najevo, navíc vás ihned může prozradit neverbální projev, který si neuvědomujete. Buďte upřímní, ukažte, že máte o danou pozici opravdu zájem a případné chybějící znalosti si rádi doplníte.

Nejsnadněji personalista odhalí lež týkající se znalosti cizích jazyků. Počítejte s tím, že si vaše znalosti zcela jistě prověří, ať již cestou testu či konverzace.

Nevhodné řeči

Zlatým pravidlem by mělo být: mluvte pouze k věci a nejlépe když se vás zeptají. Pokud si začnete s personalistou nezávazně povídat, pravděpodobně prozradíte skutečnosti, které měly raději zůstat skryté.

Pokud se týká nevhodných témat – především nezačínejte tím, že se zeptáte na výši platu benefity a odměny, případně placení přesčasů. Na vaši představu ohodnocení se personalista jistě dříve nebo později zeptá. „Na otázku platu byste ale měli být připraveni – doporučujeme mít povědomí o platové hladině v daném oboru a pozici. Podle našich zkušeností se Češi spíše podceňují – řeknou si o nižší plat než je zaměstnavatel ochotný nabídnout,“ uvádí Zuzana Lincová.

Vyvarujte se také pomluv na adresu bývalých zaměstnavatelů nebo šéfů. Přesto, že váš hněv může být odůvodněný, budoucí zaměstnavatel nabude dojmu, že po nějakém čase budete takto mluvit i o něm.

„A ještě rada na závěr - zkuste získat zpětnou vazbu. Slušný personalista rád odpoví, co ho zaujalo, co považuje za důležité pro danou pozici a v čem byste se měli lépe připravit,“ uzavírá Zuzana Lincová z Profesia.cz.


Zdroj: Tisková zpráva Profesia.cz